Abstracts: PDF file

Address: 3, Bernardynska St.

 

Monday, 16 November 2015

9.00 -10.00  registration

10.00 – 10.15  Welcome (Room A)

10.15-11.45  Opening panel session (session 1, Room A)

Guest Lecture: Ralph W. Hood Jr., The Semantics and Psychology of Spirituality: A Cross-Cultural Study

Chair: Dominika Motak

 

12.00-13.30 Session 2 (Room A)

Nature Truthfulness and Meaning of Religion. The Philosophy of Religion

Chair: Dariusz Łukasiewicz

Graham K. Henning, Gadamer and von Balthasar on Experience: Implications for Religion and Ethics (Particularly Business Ethics)

Konrad Szocik, Rationality and Intuitiveness of Religious Beliefs in the Light of Cognitive Science of Religion

Tomasz Niezgoda, The Meaning of the Christ in Political Theology of Eric Voegelin

 

12.00-13.30 – Session 3 (Room B)

Psychologia religii

Chair: Halina Grzymała-Moszczyńska

Aleksandra Niemyjska, Łagodzący wpływ wyobrażonego spotkania z Aniołem Stróżem na odbiór traumatycznego zdarzenia

Stanisław Radoń, Miłość Boża leczy rany, ale osłabia morale (ambiwalentna funkcja obrazu Boga w świetle neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością)

Zofia Grudzińska, Religijne i nie-religijne źródła dobrostanu w narracjach Polaków na emigracji i w kraju: jak proces akulturacji wpływa na system wartości

Michał Wróblewski, Religia w czasach perceptokultury

 

12.00-14.00 – Session 4(Room C)

Wieloaspektowość badań nad mitem

Chair: Izabela Trzcińska

Lech Trzcionkowski, Ofiara krwawa w eposie homeryckim

Andrzej Szyjewski, Mitologia ognia w australijskich inicjacjach Bora

Mateusz Dąsal, Życie seksualne „dzikich" między nauką a religią. Europejska antykoncepcja przełomu XIX i XX wieku

Marcin Grodzki, Yehuda Nevo a demitologizacja wczesnych dziejów islamu

 

15.00-16.30 Session 5 (Room A)

Cognitive and Evolutionary Science of Religion

Chair: Tomasz Sikora

Konrad Talmont-Kaminski, Religion as Magical Ideology

Matylda Ciołkosz, Representation, Enaction, Religion. Different Models of Cognition and their Implications of the Cognitive Science of Religions

Anna-Konstanze Schröder, Rasmus – the Sea God of the Baltic Sea – and Other Aspects of Religion\s at Sea

 

15.00-16.30  Session 6 (Room B)

Natura prawdziwość i sens religii. Filozofia religii (I)

Chair: Ryszard Mordarski

Dariusz Łukasiewicz, Teizm otwarty a główne religie monoteistyczne

Ireneusz Ziemiński, O (nie)możliwości dialogu między religiami

Leszek Augustyn, O religii, tradycji i wolności. Religijny wymiar myśli Piotra Czaadajewa

 

15.00-16.30 Session 7 (Room C)

Religia i kino (I)

Chair: Piotr Zwierzchowski

Marek Lis, Nowe filmy biblijne - między ortodoksją a apokryfem

Michał Legan, „Modlę się do siebie". Mysterium iniquitatis w serialu House of Card

Daria Dulok, Wizerunki boga Ramy w indyjskiej kinematografii komercyjnej

 

17.00-18.30 Session 8 (Room E)

Psychology of religion

Chair: Zofia Grudzińska

Halina Grzymała – Moszczyńska, Migration and Religion: Role of Religion in Migratory Experience

Adam Anczyk, Contemporary Pagans Speak about Relationships

Aleksandra Rataj, Internet as a Source and Method of Data Acquisition in Psychology of Religion

 

17.00-18.30  Session 9 (Room B)

Natura prawdziwość i sens religii. Filozofia religii (II)

Chair: Leszek Augustyn

Ryszard Mordarski, Koncepcja apologetyki chrześcijańskiej Williama Lane Craiga

Tomasz Szymański, Idea religii uniwersalnej u progu nowoczesności: od apologii do dekonstrukcji

Markus Lipowicz, Transgresja człowieczeństwa – nowa forma ponowoczesnej religijności?

 

17.00-18.30 Session 10 (Room C)

Kościoły i wyznania w Polsce – historia i współczesność (I)

Chair: Elżbieta Przybył-Sadowska

Agata S. Nalborczyk, Ubój rytualny halal w Polsce w XX i XXI w. – historia i stan prawny

Marcin Lisak, Kościół katolicki w Polsce jako polityczna grupa interesu. Socjologiczna analiza roszczeń legislacyjnych w sprawie in vitro w latach 2010-2015

Monika Lisiewicz, Jurgów - jedna wieś, jeden kościół, a dwie grupy parafian

 

Tuesday, 17 November 2015

10.00-11.30 Session 11 (Room D)

Mysticism in World Religions

Chair: Ralph W. Hood Jr.

Sonia Kamińska, Rational vs. Mystical Readings of Aristotle's Nous Poietikos. Philosopher's Theoretical Life vs. Auto-deification?

Piotr Sikora, Common Core without a Place. Between Constructivism/Contextualism and Perenniallism as regards Mystical (Un)experience

Tomasz Sikora, The Visibility of God in the Book of Exodus 24, 9-11

 

10.00-11.30 Session 12 (Room B)

Religia i kino (II)

Chair: Marek Lis

Mariola Marczak, Inspiracje religijne w kinie polskim po 2000

Daria Mazur, Metafizyka á rebours? Refleksje nad wybranymi filmami Małgorzaty Szumowskiej Dariusz Martynowicz, „W imię" Małgorzaty Szumowskiej – fantazja o fajnym księdzu czy film antykościelny? Motywy religijne, recepcja, forma

 

10.00-11.30 Session 13 (Room C)

Religion in the World of Pop Culture

Chair: Matylda Ciołkosz

Fryderyk Kwiatkowski, Then God said, "Let Us make ROBOT in Our Image, according to Our Likeness". The Religious Dimension of Robots in Science Fiction films

Marek Dolewka, "Spiritual, but not Religious": The Case of Anja Orthodox

Katarzyna Bajka, Myth of Nature in Futuristic TV Series

 

12.00-13.30  Session 14 (Room D)

Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (II)

Chair: Robert Czyżykowski

Joanna Gruszewska, Female Body as an Object of Meditation – Examples from the Therīgāthā

Jakub Belina-Brzozowski, Religious Orientations in Chosen Buddhist Traditions

Maksymilian Woch, Tulku – the Incarnated Lamas in Tibetan Buddhism. Political and Economic Issues

 

12.00-14.00 Session 15 (Room B)

Kościoły i wyznania w Polsce – historia i współczesność (II)

Chair: Marcin Rzepka

Rafał Leszczyński, Agnieszka Tys, Problemy i rola ewangelików w katolickiej Polsce w refleksji religioznawczej Pawła Hulki-Laskowskiego

Elżbieta Przybył-Sadowska, Religia i tożsamość narodowa. Zakonnice żydowskiego pochodzenia w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża wobec doświadczeń wojennych

Marta Kołodziejska, Między kościelnością a ekspresyjnym indywidualizmem. Procesy tworzenia wspólnot na katolickich forach internetowych

Jan Szczepaniak, Spór pomiędzy Kościołem katolickim a państwem o kształt wychowania w szkole (1926-1939)

 

15.00-16.30 Session 16 (Room D)

Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (I)

Chair: Joanna Gruszewska

Ivan Soucek, The Study of Tradition and Modernity in the Ritual Practice of Shivalli Brahmins in the Indian State of Kerala

Olga Nowicka, Vedic Ritualism and Advaita Vedānta Monastic Institutions in Kerala

Robert Czyżykowski, Tantric Vaishnavism and Syncretic Religious Groups in Contemporary Bengal

 

15.00-16.30 Session 17 (Room B)

Global Christianity (I)

Chair: Marcin Rzepka

Mariusz Dobkowski, Gnosticism or "Gnosticism"? Current Discussion on this Religious Phenomenon

Jane Skjoldli, World Youth Day: Negotiating Tradition and Innovation in Ritual Creative Space

Tess Joss, "Not by One Avenue Alone": A New Study of Indian

 

17.00-18.30 Session 18 (Room B)

Guest Lecture: David Higgins, The Nature and Role of Consciousness in Tibetan Great Perfection (Dzogchen) Soteriology

Chair: Tomasz Sikora

 

Wednesday, 18 November 2015

8.30-10. 00 – A guided tour around Kazimierz, Cracow's historic Jewish district

The tour will be guided by a professional guide from the Jewish Community Centre of Cracow. A one-hour walk around Kazimierz will be followed by a short lecture about the daily life of contemporary Polish Jews

 

11.00-12.30 Session 19 (Room A)

Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (II)

Chair: David Higgins

Cezary Galewicz, God's Property and Its Managers: On the Sacred Economy of a Hindu Temple

Anna Nitecka, Enlightened Adepts in the Trika Śaivism of Abhinavagupta

Małgorzata Sacha, Paths and Pitfalls of Identification with the Master. A Psychoanalytic Look at Guru Yoga

 

11.30-13.00 Session 20 (Room B)

Many Social Dimensions of Religion. Individual – Community – Institution

Chair: Dominika Motak

Anna Hojdeczko, Mujatweets and Cats of Jihad. The Islamic State Media: Strategy and Content Analysis

Uzi Rebhun, Religion and Politics in Contemporary America

Michał Warchala, Religion of Consumption vs. Consumption of Religion. Some Remarks on the Commodification of Religious Beliefs

 

11.30 – 13.00 Session 21 (Room C)

Global Christianity (II)

Chair: Małgorzata Zawiła

Anna Niedźwiedź, African Christianity: From Conversions To Long Conversations

Natalia Zawiejska, Reversed Mission? Identity Question in Angolan Religious Communities in Portugal

Marcin Rzepka, Faith, Favour and Foes. The Early Pentecostal Encounters with Islam

 

13.30-15.30 Session 22 (Room A)

Religa w świecie popkultury

Chair: Elżbieta Przybył-Sadowska

Larysa Michalska, Hamsa na czerwonej nitce, czyli judaizm w wersji pop

Katarzyna Winiarska-Ścisłowicz, Między rytuałem a zabawą. Tarantyzm, tarantela, pizzica a koncepcja „wieku ludycznego" Jamesa R. Combsa

Joanna Malita, Sabat on-line, czyli wicca w polskim Internecie

Izabela Trzcińska, Popkultura w perspektywie badań nad ezoteryzmem

 

13.30-15.30 Session 23 (Room B)

Religa i język

Chair: Andrzej Szyjewski

Angelika Małek, „Bóg-Ojciec czy Bóg-Matka? Teologia feministyczna jako teologia języka"

Tomasz Piasecki, „Wielka Bogini od blendera". Sacrum we współczesnych księgach czarów Marcin Składanowski, Wewnątrzkościelny spór o małżeństwo. Ideologiczne tło języka dyskusji wokół Synodu Biskupów poświęconego rodzinie

Jakub Sadowski, Ideologemy i mitologemy w języku oficjalnych wystąpień patriarchy Moskwy i Wszechrusi Cyryla

 

13.30-14.30 Session 24 (Room C)

Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (III)

Chair: Małgorzata Sacha

Marcin Chludziński, Shugendō in Context of Other Japanese Religions - Future Research Perspectives

Dawid Rogacz, The Notion of Heaven  (天, Tian) in Confucianism

 

14.30-15.30 Session 25 (Room C)

Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives (IV)

Chair: Małgorzata Sacha

Kamil Nowak, Znaczenie traktatów medytacyjnych Zhiyi dla metodologii badań nad buddyzmem chan

Michał Spurgiasz, Migracja klasycznych przedstawień Yūrei w japońską kulturę współczesną

 

16.00 – 17.30 Session 26 (Room A)

Guest Lecture: Irena Borowik, The Place of Religion in Creating and Maintaining Collective Identity. The Case of Crimean Tatars

Chair: Andrzej Szyjewski