Ireneusz Ziemiński, profesor filozofii na Uniwersytecie Szczecińskim, opublikował ponad 200 artykułów (większość w języku polskim, niektóre po niemiecku i angielsku), recenzji, raportów i tłumaczeń, a także pięciu książek (w języku polskim): Zagadnienie śmierci w filozofii analitycznej (1999, nagrodzona przez Ministra Edukacji Narodowej), Moralność i religia. Poglądy filozoficzne Josepha Butlera (2002), Śmierć, nieśmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina (2006), Metafizyka śmierci (2010), Życie wieczne. Przyczynek do eschatologii filozoficznej (2013). Dwukrotnie odznaczony przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.