Thematic sessions – details

Sessions are held in specific languages. List of accepted languages is below title of each session.

Religious fundamentalism 

Chair: dr hab. Dominika Motak

Language: English

 • various forms of religious fundamentalism
 • origins 
 • history of fundamentalist movements
 • fundamentalism as a subject of academic reflexion 
 • fundamentalism as a challenge for different religious traditions

Nature, truthfulness, and meaning of religion. The Philosophy of Religion.

Chairmen: dr hab. Dariusz Łukasiewicz, prof. Ireneusz ZiemińskiLanguage: English, Polish

 • Definitions of religion and their metaphysical and epistemological assumptions
 • Plurality of religions
 • Reasons of the religion
 • Religion and the meaning of life
 • Existence and nature of the religious object(s)
 • Truthfulness of the religious doctrines
 • Credulity of the religious experiences
 • Rationality of the religious behaviour
 • Value of religious arguments in moral, political and social debates

Religia i kino

Prowadzący: dr hab. Piotr Zwierzchowski, prof. UKW (Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego), ks. dr hab. Marek Lis, prof. UO (ILMiSS, Uniwersytet Opolski)

Język: polski

 • Biblijne archetypy w twórczości filmowej
 • Ekranowe wizerunki religii
 • Historyczne, polityczne i kulturowe konteksty relacji religii i kina
 • Kicz i powierzchowność filmów religijnych
 • Kino i nowe ruchy religijne
 • Kino jako źródło wiedzy o religiach
 • Motywy religijne w kinie popularnym
 • Nieortodoksyjne Biblie najnowszych ekranizacji
 • Recepcja kina religijnego
 • Religia w polskim kinie
 • Religie a kino narodowe
 • Religijne filmy niereligijnych twórców

Religious Studies and Religions of Asia – Research Perspectives 

Chair: dr hab Małgorzata Sacha (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)

Languages: English, Polish

 • Ritual Studies and religions of Asia
 • Methods of meditation in Asiatic religions
 • Anthropology of Religion and Asian religions
 • Research on Asiatic New Religious Movements
 • Textual and oral traditions in Asiatic religions
 • Comparative, phenomenological and experimental studies of mystical traditions of Asia

Cognitive and Evolutionary Science of Religion

Chair: dr hab. Tomasz Sikora (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)

Language: English

 • religion from the perspective of the emergence theory and theory of levels of reality
 • religion from the perspective of the theory of evolution in four dimensions (genetic, epigenetic, behavioural, and semiotic)
 • religion as a form of biocultural memory
 • religion from the perspective of the network modelling and complexity theory

Mysticism in World Religions

Chair: dr hab. Tomasz Sikora (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)

Language: English

 • - phenomenology of mystical experience
 • - comparative research in mysticism
 • - semiotic, psychological and sociological theories of mystical experience
 • - constructivist and essensialist approaches to mysticism
 • - mysticism and the anomalistic psychology
 • - mystical techniques

Many aspects of research of myth

Chair: prof. dr hab. Andrzej Szyjewski (Institute for the Study of Religions of Jagiellonian University)

Languages: Polish, English

 • myth and the language model of the world
 • mythic language as a form of religious language
 • myth and orality
 • cognitive approaches to research on myth
 • myth and narratology
 • myth and origins of literature; myth as the source of inspiration
 • mythologies of modernity, political mythology, myths and stereotypes

Religia w świecie popkultury

Prowadzący: dr hab. Izabela Trzcińska (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji, Uniwersytet Jagielloński), dr Elżbieta Przybył-Sadowska (Instytut Religioznawstwa, Uniwersytet Jagielloński)

Język: polski, angielski

 • pop-religie (kult Diego Maradony, jediizm, dudeizm, Kościół Subgeniuszu, Latający Potwór Spaghetti, Kościół Eda Wooda, Misjonarski Kościół Kopimizmu i inne)
 • motywy religijne i ich transformacje w kulturze popularnej (literatura, muzyka, sztuki plastyczne, film, teatr, graffiti, street-art, gry - tradycyjne, RPG i LARP, oraz inne)
 • wykorzystanie motywów i symboli religijnych w marketingu i reklamie
 • subkultury młodzieżowe i religie
 • świątynie wirtualne i formy wirtualnego kultu
 • aktywność religii i wyznań na portalach społecznościowych
 • religia w blogosferze
 • religia jako zabawa
 • stosunek religii tradycyjnych do popkultury

Psychology of religion

Chair: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska (Institute for the Study of Religions of Jagiellonian University)

Languages: English, Polish

 • The interdisciplinary status of psychology of religion – between scientific study of religion and psychology
 • Psychological research methods – old approaches and new challenges
 • Indigenous psychology of religion
 • Cultural psychology of religion
 • Spirituality as a subject of psychological research
 • Religious identity in transition – the role of religion in acculturation processes
 • The concept of attachment in psychological research
 • Religion and mental health
 • Religion and migration
 • Religion in therapy

Many social dimensions of religion. Individual – community – institution

Chair: dr Małgorzata Zawiła (Institute for the Study of Religions of Jagiellonian University)

Languages: Polish, English

 • institutional forms of religion and religiosity, and social changes within them,
 • social processes accompanying the organized religions
 • communal forms of religions and religiosity, religious communities and its diversity
 • private, individual forms of religiosity
 • "invisible" religion and its forms
 • Folk religions and lived religions
 • Methodological challenges accompanying empirical studies of particular forms of religions, religiosity, and spirituality
 • Theoretical frames of social studies of different organizational forms of religions and religiosity

Religion and Language

Chair: dr hab. Jakub Sadowski (Institute of History, Pontifical University of John Paul II)

Languages: Polish, English

 • a typology of linguistic phenomena associated with the religious sphere
 • religious language in culture systems
 • religious language and religious discourse
 • religious language and dominant languages
 • liturgical language in the system of religious language
 • persuasive means of religious language
 • semiotics of the language of religious culture

Global Christianity: changes and challenges

Chair: dr Marcin Rzepka (Institute of History, Pontifical University of John Paul II)

Languages: English

 • Modernity and changing "traditions" among Catholic, Orthodox and Protestant communities
 • "Global" and "local" in Christianity: nation, nationality, culture
 • Spreading Christian ideas all over the world
 • Christian missionary movements – their opportunities and limits
 • Christianity and indigenous cultures
 • Conversions into Christianity
 • Apostasy and heresy
 • Charismatic Movements
 • Relations, dialogue, ecumenism: official and un-official contacts between Christian churches

Kościoły i wyznania w Polsce - historia i współczesność

Prowadzący: dr Elżbieta Przybył-Sadowska (Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University)

Język: polski

 • Kościoły i wyznania w Polsce w świetle badań historycznych, socjologicznych, etnologicznych, religioznawczych i innych (Kościół katolicki, mniejszości religijne i rodzime ruchy religijne)
 • współistnienie religii w Polsce dawniej i dziś – tradycja tolerancji a konflikty międzywyznaniowe
 • religie i państwo (religie w polityce państwa polskiego, wykorzystanie religii w walce politycznej, zaangażowanie polityczne przedstawicieli religijnych, obecność symboli religijnych w przestrzeni publicznej itp.)
 • religie a kształtowanie się tożsamości narodowej i etnicznej
 • „małe ojczyzny" a religie – rola religii w budowaniu wspólnoty lokalnej
 • miejsca święte i lokalne ośrodki kultu
 • specyfika polskiej religijności
 • rodzime zwyczaje i obrzędy religijne