Wednesday, 12th September 2012

09:00-10:00 Accreditation desk, Collegium Novum

10:00-14:00    venue: Aula Tischnera, Collegium Witkowskiego

10:00-10:15      Welcome

10:15-11:45      Plenary session: Grace Davie, Belief and Unbelief: Two Sides of a Coin

Chair: Dominika Motak

11:45-12:15      Coffee break

12:15-13:30      Plenary session: Arnold Lebeuf, Marital Exchange and Cannibalism

Chair: Andrzej Szyjewski

13:30-15:00      Lunch break

15:00-16:30    Parallel sessions

Session 1:         (venue: sala Senacka, Collegium Novum)

Chair: Arnold Lebeuf

Katarzyna Bajka, Quest for a modern myth – orality in pop-culture hypothesis

Andrzej Szyjewski, „Order of orders": on sacredness of mythological systems

Natalia Zawiejska, Religion and Media. Media Analysis within the Study of Religion

Session 2:         (venue: sala 30, Collegium Novum)

Chair: Barnaba Maj

Halina Marlewicz, Love breaks open in the relatedness of an ‘Encounter.' The metaphysics of ‘Encounter' in religious hermeneutics of Gerhard Oberhammer

Dominika Motak, The relationship between religion and monetary economy in Georg Simmel's thought

Sonia Kamińska, What can grow from the divine seed? The divinity of human beings according to Aristotle

16:30-17:00      Coffee break

17:00-19:00    Parallel sessions:

Session 3:         (venue: sala Senacka, Collegium Novum)

Chair: Katarzyna Bajka

Ali Naqi Baqershahi, How Can God and Evil Exist at the Same Time? Islamic and Christian Approach

Daniel Platek, Between Religion and Politics. Islam in the Public Sphere

Hanna Rubinkowska-Anioł, Borders between Christianity and Islam in Ethiopia

Paul Shrell-Fox, Judaism in Scientific Perspective

Session 4:         (venue: sala 30, Collegium Novum)

Chair: Halina Grzymała-Moszczyńska

Jacek B. Chlastawa, Między pogaństwem a chrześcijaństwem. Chrystianizacja obrządku pogrzebowego na przykładzie wczesnośredniowiecznych cmentarzysk wielkopolskich

Ewa Kwiatkowska, O badaniu mitu w kontekście niektórych zwrotów kulturalistycznych

Elżbieta Przybył- Sadowska, Tradycja ustna a materiały źródłowe w historii religii (na przykładzie badań historii Zakładu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach)

Lech Trzcionkowski, Powrót bogów greckich. Historia i teoria kognitywna w badaniach nad panteonem greckim

Thursday, 13th September

10:00-14:00    venue: Aula Tischnera, Collegium Witkowskiego

10:00–12:30     Plenary session: Ralph W. Hood, The Ambiguity of the Signs in Primitive Pentecostalism

Chair: Dominika Motak

11:30-12:00      Coffee break

12:00-13:30      Author Meets Critics: Marta Trzebiatowska, Steve Bruce Why Are Women More Religious Than Men?

Respondent: Chia Longman

Chair: Grace Davie

13:30-15:00      Lunch break

15:00-16:30    Parallel sessions:

Session 5:         (venue: sala Senacka, Collegium Novum)

Chair: Małgorzata Sacha

Marton Barsony, God's Clown

Halina Grzymała- Moszczyńska,, Katarzyna Adamczyk, Karol Wolski, ‘Participats ' vs. ‘Non-Participants'. Characteristics of Polish immigrants to  UK who cease to attend masses in Roman-Catholic Church upon arrival to UK  in comparison to their compatriots who still actively participate in the life of Church in UK

Zofia Grudzińska, Please, God… Prayer and its functions in narratives based on projective method of research. Religious Aperception Test

Session 6:         (venue: sala 30, Collegium Novum)

Chair: Marta Trzebiatowska

Andy Borella, Anthropological reflections on the Amish form of religiosity

Noemi Modnicka, An Anthropological Study of the Humor of Polish Evangelicalism

Reka Szilardi, Questions of Ethno-Nationalism: Identity Match in Contemporary Hungarian Paganism

16:30-17:00      Coffee break

17:00-18:30    Parallel sessions:

Session 7:         (venue: sala Senacka)

Chair: Ralph W. Hood

Dariusz Krok, Religion and meaning in life in the perspective of religious meaning system: Theory and research

Moritz Deecke, Preliminary Ideas about an Integral Theory of Ecstasy

Paweł M. Socha, Do we need to break a lance in favor of the scientific status of research on spirituality? Spirituality explicit and implicit

Session 8:         (venue: sala 30, Collegium Novum)

Chair: Chia Longman

Colin B. Chapell, Pure and Manly Love: Gender and Transformational Religion In the American South

Dorota Hall, The religious individualism and studies on LGBT religiosities

Julia Schwartzmann, A Book of One's Own : Orthodox  Jewish Women Facing Spirituality

Friday 14th September

10:00-12:00    Parallel sessions:

Session 9:         (venue: sala Senacka, Collegium Novum)

Chair: Julia Schwartzmann

Frans Jespers, Qualifying secular sacralizations

Marcin Lisak, Democratization of a hierarchical religion: the Catholic Church in the Global Age

Wojciech Kosior, Humane versus Divine Authority in Rabbinic Judaism. Some Remarks on the Academic Talmud Studies

Session 10:       (venue: sala 30, Collegium Novum)

Chair: Elżbieta Przybył- Sadowska

Adam Bieniek, Cywilizacja islamu a problem obiektywizacji badań nad religiami

Grzegorz Kubiński, Figury liminalne jako kategoria opisu ponowoczesnej estetyzacji zachowań religijnych

Paweł Stachowiak, Kościelna „kultura pamięci". Kościół katolicki w Polsce jako uczestnik działań w sferze „polityki wobec pamięci zbiorowej"

Marta Turkot, Religia w perspektywie filozofii polityki. Spór współczesnych liberałów i komunitarian o miejsce i rolę religii w społeczeństwie

12:00-12:30      Coffee break

12:30-14:00 Parallel sessions

Session 11:       (venue: sala Senacka, Collegium Novum)

Chair: Katarzyna Bajka

Magdalena Lubańska, Agata Ładykowska, Orthodox Christianity: on the peripheries of Christianity, anthropological theory, and the persistence of the Protestant bias

Mariane Kupin, Religious Toleration on Frontiers: The Case Study of Amicable Religious Coexistence In the Late Medieval Balkans/ Early Otoman Period

Nikolay Tsyrempilov, ‘Malefic superstition' or ‘Best infidelity'. Buddhism in Orthodox Christian publicism of the 19th-early 20th century

Session 12:       (venue: sala 30, Collegium Novum)

Chair: Halina Grzymała- Moszczyńska

Kevin L. Ladd, What if Prayer is Not about Making Meaning?

Małgorzata Kalinowska, Religious and sacred symbolism In collective memory phenomena as a representation of defenses against trauma

Małgorzata Sacha, On the edge of possession: Some psychoanalytical notes on the samāveśa as a tantric practice

14:00-16:00      Lunch break

16:00-17:00    Parallel sessions:

Session 13:       (venue: sala Senacka, Collegium Novum)

Chair: Dominika Motak

Jakub Gomułka, Wittgensteinian philosophy of religion as a kind of apophatic theology

Majid  Mollayousefi, The Influences of Religiosity on  Ethics from Quran's View

Session 14:       (venue: sala 30, Collegium Novum)

Chair: Andrzej Szyjewski

Jan Polívka, Laboratory Bali: Critical review of Clifford Geertz's visions

Marko Veisson, Ritual Studies as a tool for social analyses: debates on Gurunsi widowhood rituals in North-Eastern Ghana           

17:00-17:30      Coffee break

Clossing session: venue: Aula Collegium Novum

17:30-19:00      Barnaba Maj, The revolutionary "theology" of Georg Büchner

Chair: Halina Grzymała- Moszczyńska